TEEMAT

YMPÄRISTÖRAATI

YMPÄRISTÖTIIMI

TOIMINTASUUNNITELMAT


LOMAKKEET


Vihreä Lippu

Vihreä lippu on päivähoidon ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma ja ympäristömerkintä. Siinä yhdistyvät kestävän kehityksen ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja myös taloudellinen näkökulma. Ohjelmaa voisi kutsua myös ympäristö-johtamisjärjestelmäksi, sillä se tarjoaa tavoitteellisen ja järjestelmällisen kehittämismallin ympäristöasioihin.

Vihreä lippu –ohjelman periaatteet ovat

Osallisuus: lapset ja nuoret vaikuttajina, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea ja jatkuva suunnitelmallinen pitkäjänteinen parantaminen.

Vihreä lippu on osa arvostettua Eco-schools –ohjelmaa, jonka on kehittänyt ympäristönkasvatusjärjestö Foundation for Environmental Education (FEE). Muiden muassa YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Eco-schools ohjelmaa. Suomen Vihreä lippu –ohjelma on saanut nimensä ohjelman kansainvälisestä tunnuksesta, vihreästä salkolipusta. Ohjelmaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry (SYKSE), joka on kehittänyt ohjelmaan omaan päivähoito- ja koulujärjestelmäämme sopivat toimintatavat ja materiaalit. Ruotsinkielisestä palvelusta ja tiedotuksesta vastaa yhteistyökumppanimme Natur och Miljö r.f.

Täällä lisätietoa Juvanpuiston koulun Vihreän Lipun toiminnasta.


Eco-Schools.jpg
Vihreän lipun virallinen tunnus.