TEEMAT

YMPÄRISTÖRAATI

YMPÄRISTÖTIIMI

TOIMINTASUUNNITELMAT

LOMAKKEET


Olemme olleet mukana Vihreä lippu -ohjelmassa syksystä 2007 saakka. Vihreä lippu on osa arvostettua kansainvälistä Eco-schools -ohjelmaa. Suomessa ohjelmaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry. Vihreä lippu -ohjelman avulla pyrimme muuttamaan koulumme arkikäytäntöjä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat:
· Osallisuus: lapset ja nuoret vaikuttajina
· Ympäristökuormituksen vähentäminen
· Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
· Jatkuva parantaminen: pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus
· Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa
Vihreä lippu -projektin vaiheet:
vihrea_lippu_opas.jpgKoko Juvanpuiston koulun väki on mukana Vihreä lippu -toiminnassa. Jokaiselta luokalta (1-9lk) on valittu ympäristöraatiin varsinainen ja varajäsen. Raati kokoontuu noin kolmen viikon välein suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa.

Vihreä lippu -toiminnassa keskitytään yhteen teemaan kerrallaan. Juvanpuiston koulun ensimmäinen teema oli jätteiden vähentäminen. Teeman aikana parannettiin jätteiden lajittelua. Kaikissa luokissa on sekä energiajae- että paperinkeräysastiat. Sovituissa tiloissa on keräysastiat myös biojätteelle, metallille ja lasille. Sekajätteen määrä on saatu todella pieneksi. Jätteiden määrää on saatu vähennettyä mm. viettämällä Lautanen tyhjäksi -viikkoa, ottamalla käyttöön kangaspyyhkeitä ja käyttämällä sähköistä viestintää turhan kopioinnin sijaan. Keväällä 2008 Juvanpuiston koululle myönnettiin ensimmäistä kertaa Vihreä lippu.
Seuraavan syksyn aikana kehitimme edelleen jäteteemaa ja hankimme koululle energiajakeen keräysastiat.

Vuoden 2009 alussa aloitimme energiateeman, jonka aikana seurasimme koulumme energian kulutusta. Vähensimme energian kulutusta esim. sammuttamalla turhat valot ja kytkemällä virrat pois tietokoneilta päivän päätteeksi. Osallistuimme valtakunnalliseen energiasäästöviikkoon viikolla 41, jolloin kunkin päivän teemat huomioitiin eri tavoin. Esim. tiistaina kannustettiin kaikkia tulemaan kouluun julkisilla kulkuvälineillä, kävellen tai pyörällä. Torstaina taas äänestettiin jokaisessa luokassa oppilaiden tuomien tavaroiden joukosta luokan turhake. Kaikki turhakkeet olivat esillä vitriinissä ja oppilaat äänestivät Juviksen turhakkeeksi 2009 sähköisen purkinavaajan.

Juvanpuiston koulu palkittiin WWF:n Naturewatch-stipendillä 31.8.2009 pitkäjänteisestä ja laaja-alaisesta ympäristökasvatustyöstä. Koulussa on tehty Naturewatch -tutkimuksia ensimmäisen kerran jo vuonna 2003. Stipendin perusteissa mainittiin myös koulumme osallistuminen Vihreä lippu -ohjelmaan.
Energiateema toi koulullemme toisen kerran Vihreän lipun toukokuussa 2010.

Lukuvuoden 2010-2011 teemaksi valittiin vesi. Vesiteema huomioitiin koko koulun tasolla erityisesti Vesiviikolla maaliskuussa 2011. Maailman vesipäivänä alakoulun luokat kiersivät raatilaisten laatimalla vesitassupolulla, jossa tarkasteltiin mm. vesijalanjälkeä, piilovettä ja pH:n mittaamista. Oppilaita opastettiin myös taloudelliseen käsienpesuun. Yläkoululaisille oli tarjolla ulkopuolisia vierailijoita mm. Itämerilähettiäs Luonto-Liitosta. Raatilaiset pääsivät yhdessä Gazpromin vieraiden kanssa Tekniikan museoon Metropoli ja meri sekä Voda stadi -näyttelyihin.
Kestävälle Vihreä lippu -tasolle pääsimme marraskuussa 2011.

Neljäs teema, lähiympäristö, käynnistettiin keväällä 2012, ja työskentely sen parissa jatkui koko lukuvuoden 2012-2013. Teemaa tarkasteltiin aluksi oppilaskeskeisesti pohtien hyviä käytöstapoja sekä koulun sisätilojen ja pihan viihtyisyyttä. Keväällä vietettiin lähiympäristöviikkoa, jolloin koulun nuorimmat pääsivät pelaamaan liikennemerkkimuistipeliä. Samaan aikaan toisaalla -näyttely keräsi 3.-8.-luokkalaiset tutustumaan Itämeren ympäristöön ja sen haasteisiin. 9-luokkalaiset kartoittivat lähialueen kierrätyspisteitä sekä työllistäviä yrityksiä. Lähipoliisi vieraili myös koululla muistuttamassa liikennekäyttäytymisestä etenkin mopoilijoille.

Nykyisen Terve elämä -teeman valmistelu aloitettiin keväällä 2014. Painopistealueiksi valittiin ravinto, liikunta ja sosiaalinen kestävyys. Tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta terveen elämän niin fyysisistä kuin henkisistä vaikutuksista. Samalla huomioimme esimerkiksi ravinnon tuotannon ekologiset näkökulmat alkuperään ja tuotantotapaan liittyen. Koko koulu vietti helmikuussa 2014 pajapäivää, jossa oppilaat yli luokkarajojen käsittelivät yhdessä teeman aiheita.


Vihreä lippu -toiminta näkyy koulumme käytännön arjessa ja opetuksessa koko lukuvuoden ajan.Otamme vuosittain osaa eri tempauksiin kuten Muistetaan toinen toista -päivä, Earth Hour -tapahtuma, Energiansäästöviikko, ympäristöpäivä ja Älä osta mitään -päivä.