TEEMAT

YMPÄRISTÖRAATI

YMPÄRISTÖTIIMI

TOIMINTASUUNNITELMAT

LOMAKKEET


Ympäristötiimillä on kokonaisvastuu koulun Vihreä lippu –toiminnasta
o teeman valinta, alkukartoitus, toimintasuunnitelma, toiminta, loppukartoitus ja loppuraportti
o toiminnasta tiedottaminen oppilaille, henkilökunnalle, vanhemmille ja yhteistyötahoille
o lukuvuoden alussa koulun Vihreä lippu -tapojen kertaus ja selvitys koko koulun väelle
- raatikokousten suunnittelu ja toteutus vuorokerroin yhteistyössä raadin puheenjohtajien kanssa (esityslista, taustatuki kokouksessa, pöytäkirja), raatikokouksia noin kerran kuussa
- tiimikokouksia noin kerran kuussa
o 1-2 kertaa vuodessa isompi kokous, joissa mukana myös keittiön, siivoustoimen ja kiinteistönhoidon edustajat