TEEMAT

YMPÄRISTÖRAATI

YMPÄRISTÖTIIMI

TOIMINTASUUNNITELMAT

PÖYTÄKIRJAT

LOMAKKEET


Lukuvuoden 2010-2011 teemana on VESI. Toimintasuunnitelma lähetettiin lokakuun puolivälissä Suomen ympäristökasvatuksen seuralle.
Juvanpuiston koulun Vihreä lippu -projektin lukuvuoden 2008-2009 teema oli energia. Energiateemavuodelle laadittiin toimintasuunnitelma, joka lähetettiin Suomen ympäristökasvatuksen seuralle SYKSE:lle hyväksyttäväksi. SYKSE antoi toimintasuunnitelmastamme palautetta. Energiateeman loppuraportti palautettiin huhtikuussa 2010 ja Juvanpuiston koululle myönnettiin toisen kerran Vihreä lippu toukokuussa 2010.

Lukuvuonna 2007-2008 projektin ensimmäisenä teemana oli jätteiden vähentäminen koulussamme. Sitä varten laadittu toimintasuunnitelmaoli samalla projektin aloitus. SYKSE antoi suunnitelmasta palautetta. Teemavuoden onnistumista arvioitiin loppuraportissa.Saimme koulullemme ansiokkaan toiminnan perusteella Vihreän lipun toukokuussa 2008. Juhlistimme tapahtumaa koko koulun voimin.