TEEMAT

YMPÄRISTÖRAATI

YMPÄRISTÖTIIMI

TOIMINTASUUNNITELMAT

PÖYTÄKIRJAT

LOMAKKEET

Lähiympäristöön tutustuminen ja siitä välittäminen toimivat pohjana henkilökohtaisen luontosuhteen kehittymiselle. Kenellä tahansa on oikeus ja mahdollisuus pyrkiä tekemään omasta asuin- ja oleskeluympäristöstään parempi. Tämä teema tarjoaa mahdollisuuden aktiiviseen kansalaisvaikuttamiseen sekä uusien suhteiden luomiseen lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Lähiympäristö-teema aloitettiin keväällä 2012.

Vuoden 2011-2012 aikana järjestettiin:

- Valtakunnallinen energiansäästöviikko vk 41 (koulussa 10.-12.10.2011)

- Älä osta mitään –päivä 25.11.2011
- Lautanen tyhjäksi –viikko 14.-18.11.2011

- Vihreän lipun päivä (Muistetaan toinen toista) 2.2.2012
- Earth Hour 31.3.2012

-Ympäristöpäivä 4.5.


Vihreä lippu - lähiympäristö