TEEMAT

YMPÄRISTÖRAATI

YMPÄRISTÖTIIMI

TOIMINTASUUNNITELMAT

PÖYTÄKIRJAT

LOMAKKEET


Älä osta mitään -päivää vietetään Suomessa marraskuun viimeisenä perjantaina. Älä osta mitään -päivän on tarkoitus viettää hankkimatta mitään tavaraa ja olla käyttämättä rahaa. Teemapäivä haastaa ihmiset pohtimaan jokapäiväisiä ostovalintojaan ja muuttamaan käyttäytymistään pysyvästi ympäristöystävällisemmäksi. Sen tarkoituksena on myös herättää ihmisiä pohtimaan kriittisesti kulutustottumustensa syitä ja seurauksia, vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja -asenteisiin. Tarkemmin tietoa löytyy kampanjan omilta sivuilta www.alaosta.fi. Koulussamme kampanjasta on tiedotettu muun muassa päivänavausten yhteydessä.